AAU logo

Udgivelser

Rosenlund, Lennart & Annick Prieur: ”Danish social spaces”. I: J. Hjellbrekke et al. (red.): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Festskrift til Olav Korsnes. Unipub, Oslo 2007. (s. 261-91).

Prieur, A., L. Rosenlund & J. Skjøtt-Larsen:  
“Cultural Capital Today: A case study from Denmark”. Poetics, Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts. Vol 36: 1, s. 45-70.
Vis teknisk supplement (på engelsk): On the construction of a Bourdieusian space of social positions and a space of lifestyles

Prieur, Annick ; Faber, Stine Thidemann ; Skjøtt-Larsen, Jakob  og Rosenlund, Lennart: ”Aalborgs symbolske geografi.” . I:  Annick Prieur ; Michael Hviid Jacobsen ; Lars Skov Henriksen (red.) Sociologiens rum : Festskrift for Jens Tonboe.  Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2008. s. 137-161. 

Jakob Skjøtt-Larsen: Klasse, kultur og politik. Social differentiering i det postindustrielle Aalborg. Ph.d.-afhandling, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet 2008.  

Stine Thidemann Faber: På jagt efter klasse. Ph.d.-afhandling, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet 2008.

Harrits, Gitte Sommer, Annick Prieur; Lennart Rosenlund og Jakob Skjøtt-Larsen (2010) “Class and Politics in Denmark. Are both old and new politics structured by class?” Scandinavian Political Studies 33:1, s. 1-27. 
Vis abstract 
Vis teknisk supplemen (på engelsk): On the construction of a Bourdieusan space of social positions (of 892 individuals)

Faber, Stine T. (2006): ”Klassernes fortsatte forsvinden.” Kvinder, Køn & Forskning, nr. 2-3, s. 81-92.

Faber, Stine T. (2009): ”Takketale ved modtagelse af KRAKA-prisen 2009.” Kvinder, Køn & Forskning, nr. 2, s. 86-88.

Annick Prieur og Lennart Rosenlund: ”At konstruere et socialt rum.” I: J. A. Hansen, O. Hammerslev og I. Willig (red.) Refleksiv sociologi i praksis - anvendelser af Bourdieu. København: Hans Reitzel, 2009 (s. 120-147).

Annick Prieur: ”Klasse – borte, borte, titt, tei.” Sosiologi i dag, 39: 3, 2009 (15 s.)

Annick Prieur & Lennart Rosenlund: ”Danske distinksjoner.” I: K. Dahlgren og J. Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. (s. 111-129).

Faber, Stine Thidemann (2009-10): ”En sans for forskelle. Klassetilhørighed og symbolsk grænsearbejde.” Tidsskriftet Arbejderhistorie, nr. 3/1: s. 75-91.

Annick Prieur & Lennart Rosenlund: ”Kulturelle skel” Dansk Sociologi 21: 2, 2010 (s. 47-77). Teknisk supplement.

Prieur, Annick & Mike Savage (2011): “Updating Cultural Capital Theory: A discussion based on studies in Denmark and in Britain” Poetics 39: 6, 566-580.

Faber, Stine T. & Annick Prieur (2012): “Parler des classes dans une société présumée égalitaire.” Actes de la Recherche en Sciences Sociales no. 191-192, pp. 123-133.

Skjott-Larsen, J. (2012) Cultural and moral class boundaries in a Nordic context. European Societies 14.5.

Faber, S.T., A. Prieur, L. Rosenlund, og J. Skjøtt-Larsen (2012) Det skjulte klassesamfund [The hidden class society]. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Prieur, A & Skjøtt-Larsen, J (2012) Er klasserne blevet usynlige i politikken? Så tag nogle bedre briller på!.

Faber, ST, Prieur, A, Rosenlund, L & Skjøtt-Larsen, J 2014, 'Nye tider, nye klasseskel?'. i CS Hansen (red.), Socialt rum, symbolsk magt : Bourdieuske perspektiver på klasse. Forlaget Hexis, Forlaget Hexis, s. 68-98

A. Prieur & M. Savage: “Emergent Forms of Cultural Capital”. European Societies 15 (2) 2013 (pp. 246-267).

Skjøtt-Larsen, J 2014, 'Survey og kvalitative interview: et studie af nye sociale klasser'. i M Frederiksen, P Gundelach & RS Nielsen (red), Mixed Methods. Hans Reitzel, København.

Prieur, A. F. Lebaron, J.  Hjellbrekke, Johs., V. Jarness, O.  Korsnes & L. Rosenlund. “La sociologie des pratiques culturelles après La distinction.”  I: F. Lebaron & B. Le Roux (red.) La méthodologie de Pierre Bourdieu en action: Espace culturel, espace social et analyse des données. Dunod Editeur, 2015. Pp. 81-98.’

Prieur, A. I., Rosenlund, L., & Skjøtt-Larsen, J. (2015). Distinctions danoises. I F. Lebaron, & B. Le Roux (red.), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action: Espace culturel, espace social et analyse des données (s. 151-183). Dunod Editeur.

Prieur, A. « On ‘knowingness’, cosmopolitanism and busyness as emerging forms of cultural capital » with M. Savage. In P. Coulangeon & J. Duval (eds.) The Routledge Companion to Bourdieu’s 'Distinction'’. CRESC series: Culture, Economy and the Social. London, Routledge (2015), (pp. 307-319).

Prieur, A., & Skjøtt-Larsen, J. (2016). Pierre Bourdieu. I B. Schiermer (red.), Kulturteori og kultursociologi (s. 281-309). København: Hans Reitzels Forlag. Sociologi, Nr. 10

Faber, S. T., Prieur, A. I., Rosenlund, L., & Skjøtt-Larsen, J. (2017). Novos Tempos: Novas divisões de classe? Cadernos de Ciências Sociais, 30, 9-39.

S. Faber, A. Prieur, L. Rosenlund & J. Skjott-Larsen (2019): “Five ways to apprehend classes.” In: J. Blasius et al. (red.): Empirical Investigation of Social Space. Springer.

S.Q. Jensen, A. Prieur & J. Skjott-Larsen (in press): «Living with stigma: Spatial and social divisions in a Danish city.» International Journal of Urban and Regional Research.

 

 

To specialer har anvendt COMPAS-data: 

Nielsen, Pia og Oline Pedersen (2006). God arbejdslyst! Specialeafhandling, Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet. 

Pedersen, Pia Vivian og Mette Rosenlund Sørensen (2006) Social differentiering i sundhedsrelateret livsstil. Specialeafhandling, sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet.